Obec Sulín

Objednávka

Odber vzorky pitnej vody a posúdenie výsledkov pitnej vody v obci Sulín ( Malý Sulín, Závodie)

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RÚVZ

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Odber vzorky pitnej vody a posúdenie výsledkov pitnej vody v obci Sulín ( Malý Sulín, Závodie)

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.01.2013

Datum zverejnenia: 21.01.2013

Dokumenty