Obec Sulín

Objednávka

Vývoz a zneškodňovanie odpadov v roku 2013

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet objednávky: Vývoz a zneškodňovanie odpadov v roku 2013

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.12.2012

Datum zverejnenia: 07.03.2013

Dokumenty