Obec Sulín

Objednávka

Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku súdnoznaleckým posudkom - budovu školy súp.č. 81

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Ján Štupák

Adresa dodávateľa: Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku súdnoznaleckým posudkom - budovu školy súp.č. 81

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.03.2013

Datum zverejnenia: 07.03.2013

Dokumenty