Obec Sulín

Objednávka

Spracovanie žiadosti o NFP na základe výzvy v rámci ROP 4.1a

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: PROJECT CONSULT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36500712

Predmet objednávky: Spracovanie žiadosti o NFP na základe výzvy v rámci ROP 4.1a

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.04.2013

Datum zverejnenia: 15.04.2013

Dokumenty