Obec Sulín

Objednávka

Pokládka živičnej zmesi ACo 11 na miestnych komunikáciach v množstve 15 ton + rezanie

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: JUNO DS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36501522

Predmet objednávky: Pokládka živičnej zmesi ACo 11 na miestnych komunikáciach v množstve 15 ton + rezanie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.08.2013

Datum zverejnenia: 02.09.2013

Dokumenty