Obec Sulín

Obstaranie

Prieskum trhu

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: CBR, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Hollého 29, 083 01 Sabinov

IČO úspešného uchádača: 45562776

Predmet zákazky: Oprava prístupovej cesty k cezhraničnej lávke Sulín - Zegiestów

Cena zákazky: 15827.48 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 09.09.2016

Datum zverejnenia: 03.10.2016

Dokumenty Pdf Záznam z prieskumu trhu -oprava cesty 2016.pdf ( veľkosť: 457,5 KB, aktualizované: Pondelok 03. Október 2016 08:59 )