Obec Sulín

Obstaranie

Zdravotechnika- vnútorná kanalizácia a vnútorný vodovod v kultúrnom dome č. 102

Identifikácia

Číslo zákazky: Su-135/2020-OBU-2

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: Jozef Pristáš

Adresa úspešného uchádača: Mierová 1092/32, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 33068771

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - dodávka a montáž zdravotechniky - vnútorná kanalizácia a vnútorný vodovod

Cena zákazky: 8319.19 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 20.07.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020

Dokumenty Pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - zdravotechnika.pdf ( veľkosť: 505,4 KB, aktualizované: Piatok 18. December 2020 11:16 )