Obec Sulín

Obstaranie

Projektová dokumentácia " Regenerácia centra obce Sulín"

Identifikácia

Číslo zákazky: 1/2013

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: Invest Leasing, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 31413056

Predmet zákazky: Zhotovenie projektovej dokumentácie " Regenerácia centra obce Sulín"

Cena zákazky: 7100.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.04.2013

Datum zverejnenia: 22.05.2013

Dokumenty Pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - PD.pdf ( veľkosť: 74,1 KB, aktualizované: Štvrtok 28. November 2013 10:02 )