Obec Sulín

Obstaranie

Oprava výtlkov MK po zimnom období v obci Sulín

Identifikácia

Číslo zákazky: 2/2013

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Práce realizované na stavbe: "Oprava výtlkov MK po zimnom období" - pokládka živičnej zmesi ACo 11 - rezanie

Cena zákazky: 1777.50 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.08.2013

Datum zverejnenia: 20.09.2013

Dokumenty Pdf Prieskum trhu-oprava výtkov na MK.pdf ( veľkosť: 94,3 KB, aktualizované: Štvrtok 28. November 2013 10:03 )