Obec Sulín

Obstaranie

Materiál na opravu vodovodu

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 44204451

Predmet zákazky: Materiál na opravu vodovodu v časti Závodie

Cena zákazky: 1010.27 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 13.08.2013

Datum zverejnenia: 26.11.2013