Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: JO 150415-2

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Premier Consulting, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

IČO dodávateľa: 35860235

Predmet zmluvy: Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšenia a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej správy

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.04.2015

Datum zverejnenia: 27.04.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Pondelok 27. Apríl 2015 07:50 )