Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 0111/2007

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. arch. Irakli Eristavi

Adresa dodávateľa: Čs. Armády 29, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 34906860

Predmet zmluvy: Spracovanie PD pred dokončením "Sulín-Muszyna-Zegiestów: Most spolupráce a prosperity s poľským prihraničím"

Zmluvná cena: 13800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.05.2015

Datum zverejnenia: 24.06.2015

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o dielo.pdf ( veľkosť: 646 KB, aktualizované: Streda 24. Jún 2015 07:54 )