Obec Sulín

Zmluva

Dohoda podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 16/38/010/46

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Vykonávanie MOS alebo DS od 1.1.2017 do 31.12.2017 podľa § 10 v rozsahu 32 hodín mesačne

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.11.2016

Datum zverejnenia: 05.12.2016

Dokumenty Pdf Dohoda § 10.pdf ( veľkosť: 335,8 KB, aktualizované: Pondelok 05. December 2016 11:46 )