Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/38/52A/136

Identifikácia

Číslo zmluvy: 16/38/52A/136

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby- poskytovanie zo ŠR a ESF

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2017

Datum zverejnenia: 02.03.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k dohode 16_38_52A_136 - text.pdf ( veľkosť: 288,5 KB, aktualizované: Štvrtok 02. Marec 2017 13:29 )