Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o nájme obecného pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 252/2016

Názov objednávateľa: Michal Hutník

Adresa objednávateľa: Letná 1075/16, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Nájom časti obecnej parcely KN-C 347/1 o výmere 36 m2 na obdobie od 1.4.2017 do 1.4.2022

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.03.2017

Datum zverejnenia: 17.03.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme pozemku Hutník M..pdf ( veľkosť: 283,2 KB, aktualizované: Piatok 17. Marec 2017 11:23 )