Obec Sulín

Zmluva

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/2017/§54 - ŠnZ

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu ŠnZ

Zmluvná cena: 3346.02 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2017

Datum zverejnenia: 05.04.2017

Dokumenty Pdf Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhonených UoZ.pdf ( veľkosť: 333,2 KB, aktualizované: Streda 05. Apríl 2017 10:13 )