Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o vykonaní audítu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 160/2017

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

Adresa dodávateľa: Lemešianska 14, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31290205

Predmet zmluvy: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016

Zmluvná cena: 600.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2017

Datum zverejnenia: 21.09.2017

Dokumenty Pdf Zmluva audit.pdf ( veľkosť: 493,5 KB, aktualizované: Štvrtok 21. September 2017 12:59 )