Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 163/2017

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Mikuláš Maník - AGENTÚRA MM

Adresa dodávateľa: Jahodová 30, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 35061049

Predmet zmluvy: Vyhotovenie projektovej dokumentácie : DOM SMÚTKU SULÍN, zmena dokončenej stavby súp. č. 110 - prestavba, nadstavba a stavebné úpravy

Zmluvná cena: 4800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.10.2017

Datum zverejnenia: 28.11.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - vypracovanie PD na DS.pdf ( veľkosť: 218,2 KB, aktualizované: Utorok 28. November 2017 10:33 )