Obec Sulín

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obu-Su-176/2017

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: SLOVDACH, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36465330

Predmet zmluvy: Dom smútku - stavebné práce

Zmluvná cena: 118989.94 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 102,9 KB, aktualizované: Štvrtok 30. November 2017 15:37 )