Obec Sulín

Zmluva

Dohoda č. 17/38/012/19

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/38/012/19

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12 v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 pre najviac 2 UoZ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2017

Datum zverejnenia: 04.01.2018

Dokumenty Pdf Dohoda § 12.pdf ( veľkosť: 240,9 KB, aktualizované: Štvrtok 04. Január 2018 15:11 )