Obec Sulín

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: ObU-Su-156/2017

Názov objednávateľa: Marek Živčák a spol.

Adresa objednávateľa: Sulín č. 92, 065 46 Malý Lipník

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Predaj novovytvorených parciel KN-C 514/3, KN-C 514/4, KN-C 514/5, KN-C 514/6, KN-C 514/7 a KN-C 514/8 o celkovej výmere 74 m2, za cenu 4,07 €/m2 a to Lukášovi Hutníkovi, Zdenkovi Živčákovi, Marekovi Živčákovi, Jánovi Zagorovi, Petrovi Kurcinovi a Matúšovi Kučovi.

Zmluvná cena: 301.18 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.04.2018

Datum zverejnenia: 03.04.2018

Dokumenty