Obec Sulín

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dohoda č. 18/38/50j/

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona 5/2004 Z.z. pre 1 UoZ na obdobie od 1.4.2018 do 30.9.2018

Zmluvná cena: 3109.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.03.2018

Datum zverejnenia: 03.04.2018

Dokumenty Pdf Dohoda č.18-38-50J-9.pdf ( veľkosť: 346,1 KB, aktualizované: Utorok 03. Apríl 2018 12:13 )