Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 35/2016 , D- 1/2018

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2018

Datum zverejnenia: 18.04.2018

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve NATUR-PACK.pdf ( veľkosť: 490,3 KB, aktualizované: Streda 18. Apríl 2018 14:04 )