Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5100307653C- Dodatok

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny v budove obecného úradu - zrušenie preddavkových platieb

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.04.2018

Datum zverejnenia: 19.04.2018

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve VSE.pdf ( veľkosť: 273,8 KB, aktualizované: Štvrtok 19. Apríl 2018 12:45 )