Obec Sulín

Zmluva

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení IS DCOM

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZLP-2016-1331

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: DCOM

Adresa dodávateľa: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 45736359

Predmet zmluvy: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok pre používanie služieb IS DCOM zo dňa 26.4.2018

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.06.2018

Datum zverejnenia: 27.04.2018

Dokumenty Pdf Príloha č. 1 k Zmluve DCOM-GDPR platné od 26.5.2018.pdf ( veľkosť: 486,6 KB, aktualizované: Piatok 27. Apríl 2018 08:06 )