Obec Sulín

Zmluva

Poistná zmluva - všeobecné poistné podmienky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3539330176

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO dodávateľa: 00585441

Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - AVIA

Zmluvná cena: 141.10 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.08.2018

Datum zverejnenia: 01.08.2018

Dokumenty Pdf KOOP_PZP_VPP.pdf ( veľkosť: 158,1 KB, aktualizované: Streda 01. August 2018 13:58 )