Obec Sulín

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobových miest

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2018040

Názov objednávateľa: Elena Budzáková

Adresa objednávateľa: Garbiarska 1441/9, 060 01 Kežmarok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta 192 v časti Veľký Sulín

Zmluvná cena: 17.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2018

Datum zverejnenia: 26.09.2018

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva 2018040.pdf ( veľkosť: 72,4 KB, aktualizované: Streda 26. September 2018 13:38 )