Obec Sulín

Zmluva

Zmluva OKP1-2018-002399o poskytnutí dotácie zo ŠR

Identifikácia

Číslo zmluvy: OKP1-2018-002399

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Zmluvná cena: 29897.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2018

Datum zverejnenia: 18.10.2018

Dokumenty Pdf Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002399 o poskytnutí dotácie zo ŠR.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Štvrtok 18. Október 2018 14:38 )