Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 305/2015

Názov objednávateľa: Michal Borecký

Adresa objednávateľa: Sulín103, 065 46 Malý Lipník

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Prenájom časti obecného pozemku KN-C 349/3 o výmere 17 m2 v čase od 1.1.2019 do 31.12.2023

Zmluvná cena: 17.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 27.11.2018

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o nájme pozemku Borecký.pdf ( veľkosť: 209,7 KB, aktualizované: Utorok 27. November 2018 09:01 )