Obec Sulín

Zmluva

Dohoda podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/38/010/51

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dohoda o pomoci v HN - § 10 v čase od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rozsahu 32 hodín

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2018

Datum zverejnenia: 20.12.2018

Dokumenty Pdf Dohoda č. 18-38-010-51 - HN § 10.pdf ( veľkosť: 361,2 KB, aktualizované: Štvrtok 20. December 2018 12:51 )