Obec Sulín

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na dobrovoľnícku službu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/38/52A/139

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku v čase od 1.1.2019 do 30.6.2019 - 1 uchádzač o zamestnanie

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 20.12.2018

Dokumenty Pdf 18_38_52A_139 - text.pdf ( veľkosť: 322,7 KB, aktualizované: Štvrtok 20. December 2018 12:55 )