Obec Sulín

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/38/50J/68

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j v čase od 1.1.2019 do 30.6.2019

Zmluvná cena: 4218.24 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 20.12.2018

Dokumenty Pdf Dohoda 18-38-50j-68.pdf ( veľkosť: 316,2 KB, aktualizované: Štvrtok 20. December 2018 13:20 )