Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 127/2015 - D 7/2019

Názov objednávateľa: Ján Klembara

Adresa objednávateľa: Sulín č. 92, 065 46 Malý Lipník

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Nájom časti obecného pozemku KN-C 353 o výmere 39 m2

Zmluvná cena: 39.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 08.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme Klembara - dodatok.pdf ( veľkosť: 388,3 KB, aktualizované: Piatok 22. Marec 2019 15:23 )