Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 293/2015 - D 7/2019

Názov objednávateľa: Veronika Klembarová

Adresa objednávateľa: Sulín č. 82, 065 46 Malý Lipník

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Nájom časti obecného pozemku KN-C 424 o výmere 18 m2

Zmluvná cena: 18.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 08.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme Klembarová- dodatok.pdf ( veľkosť: 385,8 KB, aktualizované: Utorok 08. Január 2019 09:48 )