Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode 18/38/50J/68

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/38/50J/68-D 1

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k dohode 18-38-50j-68.pdf ( veľkosť: 172,6 KB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 10:00 )