Obec Sulín

Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9920546597

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: T-Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Poskytovanie verejných telefónnych služieb - tel. číslo 0524282401

Zmluvná cena: 19.99 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.02.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve T- Slovak telekom.pdf ( veľkosť: 332 KB, aktualizované: Streda 06. Február 2019 14:51 )