Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1043 o zbere, preprave a zneškodńovaní KO a DSO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 166/2019

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve č. 1043 zo dňa 31.12.2001 o Zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.05.2019

Datum zverejnenia: 31.05.2019

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve EKOS.pdf ( veľkosť: 444,6 KB, aktualizované: Piatok 31. Máj 2019 15:07 )