Obec Sulín

Zmluva

Zmluva č. 865/2019/OF o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 865/2019/OF

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 v znení VZN PSK na vybavenie kultúrneho domu hnuteľným neinvestičným majetkom

Zmluvná cena: 2500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.07.2019

Datum zverejnenia: 08.07.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí dotácie PSK.pdf ( veľkosť: 59,5 KB, aktualizované: Pondelok 08. Júl 2019 08:26 )