Obec Sulín

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-35/2020-OBU

Názov objednávateľa: Tomáš Živčák

Adresa objednávateľa: Sulín 92,065 46 Malý Lipník

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: Predaj podielu obce na nehnuteľnostiach - pozemkoch KN-E 17 a KN-E 18 v katastrálnom území Malý Sulín o výmere 174 m2

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť podiel na pozemkoch 2160/4320; List vlastníctva číslo: 581; Katastrálne územie: Malý Sulín; Parcela číslo: KN-E 17 a KN-E 18;

Zmluvná cena: 353.22 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.08.2020

Datum zverejnenia: 17.08.2020

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - T. Živčák.pdf ( veľkosť: 296,2 KB, aktualizované: Pondelok 17. August 2020 09:23 )