Obec Sulín

Zmluva

Príloha č. 1 k zMluve o pripojení k informačnému systému DCOM

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZLP-2016-1331

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: DEUS

Adresa dodávateľa: Nám. Mateja Korvína 7842/1, 811 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 45736359

Predmet zmluvy: Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM - Všeobecné podmienky pre používanie služieb IS DCOM. Výška príspevku 1.- € na obyvateľa/rok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.09.2020

Datum zverejnenia: 22.09.2020

Dokumenty Pdf Príloha č. 1 k Zmluve DCOM_18_9_2020.pdf ( veľkosť: 417,6 KB, aktualizované: Utorok 22. September 2020 08:11 )