Obec Sulín

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-171/2020-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: T-Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - predĺženie doby viazanosti na 24 mesiacov - mobilné poplatky

Zmluvná cena: 23.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.11.2020

Datum zverejnenia: 05.11.2020

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 05. November 2020 07:55 )