Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečené združeného nakladania s odpadmi z obalov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-37/2021-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - vykonávanie triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 23.02.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o nakladaní s odpadmi.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Utorok 23. Február 2021 07:53 )