Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-58/2021-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve o výpožičke tabletov pri SODB 2021

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.03.2021

Datum zverejnenia: 17.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve o výpožičke.pdf ( veľkosť: 194,7 KB, aktualizované: Streda 17. Marec 2021 09:14 )