Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej investícií

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-65/2021-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ľubovnianske regionálne združenie

Adresa dodávateľa: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 37793225

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o združenej investícií projektu EuroVelo 11. Združenie finančných prostriedkov a aj zhodnotenie v súlade s realizáciou aktivít projektu.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.03.2021

Datum zverejnenia: 29.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 Zmluva o združeníEuroVelo11 Sulín_def.pdf ( veľkosť: 234,3 KB, aktualizované: Pondelok 29. Marec 2021 08:16 )