Obec Sulín

Zmluva

Pristúpenie k memorandu o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-63/2021-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty Pdf Pristúpenie k memorandu o spolupráci.pdf ( veľkosť: 58,6 KB, aktualizované: Utorok 06. Apríl 2021 14:34 )