Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-76/2021-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NOVSTAV SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36454290

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020- rekonštrukcia domu kultúry- omietky, práce naviac

Zmluvná cena: 31686.19 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2021

Datum zverejnenia: 23.04.2021

Dokumenty Pdf DODATOK č.1 KD Sulín.pdf ( veľkosť: 352,8 KB, aktualizované: Piatok 23. Apríl 2021 15:10 )