Obec Sulín

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2030347329, 99290239

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: T-Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- telefónna prípojka, tel. č. 052/4282401

Zmluvná cena: 19.99 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Streda 28. Apríl 2021 08:07 )