Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-236/2022-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NOVSTAV SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36454290

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 - rekonštrukcia zvonice

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2022

Datum zverejnenia: 01.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - dodatok 2 Zvonica Sulín.pdf ( veľkosť: 285,1 KB, aktualizované: Štvrtok 01. December 2022 09:49 )