Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-118/2022-OBU-7

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: SLOVDACH, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36465330

Predmet zmluvy: Dodatok k Zmluve o dielo - predĺženie termínu realizácie a zmena ceny za celý predmet plnenia zmluvy - menej o 1,16 €

Zmluvná cena: 1.16 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - vonk. úpravy.pdf ( veľkosť: 569,8 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2022 08:26 )
Pdf Dodatok - Rekonštrukcia domu kultúry v Sulíne.pdf ( veľkosť: 228 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2022 08:29 )