Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-44/2023-OBU

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2023

Datum zverejnenia: 15.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému odpadu.pdf ( veľkosť: 1020 KB, aktualizované: Streda 15. Február 2023 10:37 )